შემოწმება, შეკეთება და შეგროვება

უპასუხეთ სწრაფად, მიწვდი სამყაროს, მართე სიტუაცია

თუკი გაქვთ შეკითხვა გრეიფერულ ამწეებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ წარმომადგენელს თქვენს რეგიონში და დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ჩვენ GRAB SPARE PARTS

შეგროვება და მონტაჟი

ზოგჯერ შესაძლოა თქვენ გჭირდებოდეთ რომ თქვენი გრეიფერული ამწეები მიწოდებულ იყოს დაშლილ მდგომარეობაში რომლის მიზეზიც შესაძლოა იყოს: ტრანპორტირების მაღალი ხარჯები ზედმეტი სიმაღლის ტვრთვისთის საჭირო აპარატურის არქონა მიწოდების ადგილზე ან იქნებ თქვენ გსურთ რომ ჩვენ გეწვიოთ ტრენირებისა და შემოწმებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი გუნდი მზად არის შეგროვებისა და მონტაჟისთვის.


შემოწმება და ტრენირება

გარდა ამისა ჩვენ შეგვიძლია ტრენინგი ჩავუტაროთ თქვენს მუშახელს თუკი ისინი არ იცნობენ მოწოდებულ აპარატურას.
ორივე როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ტრენინგი ხელმისაწვდომი იქნება მუშაობის პროცესში ან ცალკე მოთხოვნისამებრ.


შემოწმება და შეკეთება

ოპერაციების გაგრძელება კრიტიკულია. იოპერაციული წყვეტა ფასიანია არა მხოლოდ გემთმფლობელისთვის ასევე სხვა ძირითადი მოთამაშეებისთვის მიწოდების ჯაჭვში.
ეს იქნება კრომექსი თუ ნებისმიერი სხვა ბრენდი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ ხომალდებს და ნავსადგურებს მსოლფიოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში, წლიწადში 365 დღე.